Vi söker olika typer av intressenter:
tillverkare, samarbetspartners, licenstagare eller köpare
som vill kommersialisera produkten.Lbrick, leading bricks building systems, är ett inregistrerat varumärke och patenterat byggsystem som sammanfogar olika typer av byggelement utan att det nödvändigtvis behövs cement eller andra bindemedel för att hålla samman elementen. Byggsystemet är framtaget med stöd av bidrag och innovationslån från Almi.En av fördelarna med Lbrick är att vikten kan minimeras betydligt för element som består av betong, stål eller andra material.Blocken kan anta olika dimensioner, former och storlekar, vilket medför många användningsområden.Byggblockens största användning är att bygga väggar mellan bärande konstruktioner som i sin tur också kan vara en typ av Lbrick.Konstruktionen innebär också att man inte behöver cement i samma utsträckning som tidigare.Blocken är också lämpliga som brandmurar eller murar för att skydda byggnader vid skogsbränder.Blocken kan också användas som marksten.

Blocken kan fungera som filavskiljare eller bullerskydd vid motorvägar.

Vid tillverkning av murar slipper man ”slabba” med cement.

Lbrick kan användas i jordbävningsområden.

Tillverkning
Blocken kan tillverkas i olika material och genom olika mer eller mindre automatiserade processer.

Andra tänkbara användningsområden för Lbrick kan vara sektioner och moduler för fartyg anläggningar såsom broar, stolpar, vägräcken, säkring av mark, husgrunder för industrifastigheter, rymdapplikationer, samt enklare tillämpningar inom lätt byggnation såsom inredningar i butiker och på mässor.

Lbrick kan också användas som modulsystem till pedagogiska leksaker.

Lbrick kan även användas till lekplatsanläggningar såsom klätterställningar.

Lbrick kan gjutas i betong, keramik, aluminium och plast med fler material. Antingen sker det på fabrik eller i mobil produktionsanläggning i anslutning till byggprojekten.